"1920’de Ortaya Çıkan Ruh, İlanihaye Yaşayacak"

"1920’de Ortaya Çıkan Ruh, İlanihaye Yaşayacak"

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Konuk, mesajında “23 Nisan 1920’de Meclisin kapılarını açan bizzat millettir, milletin kendisidir. O Meclis, söz ve karar hakkını istikbalde de millet asliyetinin elinde tutmayı gaye edinmiştir” dedi.

1920'DE AÇILAN MECLİSİN EMANETİNE SAHİP ÇIKILMALI
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
“97 yıl önce yurdun dört bir yanında indirilen hatimler, okunan Buhari-i Şerifler ve Hacı Bayram’da kılınan Cuma Namazının ardından ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştiren, milletimiz için tarihi dönemeçlerin en özellerinden biri olan Meclisimizin açılış yıldönümünü kutluyoruz bugün” diyen Başkan Konuk, mesajında, “23 Nisan 1920’de toplanan o Meclis, önemli bir kısmı işgal atındaki Anadolu’dan vatanın istiklalini ve istikbalini kurtarmak için tüm engellemelere rağmen millet iradesiyle seçilip Ankara’ya ulaşabilenlerin açtığı ve millet iradesinin vücut bulduğu Meclisti. O Meclisin üyelerinin asaletini hatırlatmak, hatırdan asla ve kat’a çıkarmamak, unutmamak, unutturmamak ve o meclisin milletimize kazandırdıkları ile emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmak bugünkü ve yarınki nesillerin mesuliyetindedir” ifadelerini kullandı.
 
MECLİSİN ÜYELERİ İŞGALE RAĞMEN SEÇİMLE BELİRLENMİŞTİR
1920’de Meclisin kapılarını açanın bizzat millet olduğunu, Ankara’da toplanma amacının da İstiklal Harbi’ni yürütmekten ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Recep Konuk, “O Meclis, söz ve karar hakkını istikbalde de millet asliyetinin elinde tutmayı gaye edinmiş bir Meclistir.  O Meclis, ağır şartlar altında bizzat millet tarafından milletin istikbaline sahip çıkmak üzere seçilen, milletin her fert ve zümresinin temsil edildiği Meclistir. O Meclisin fertlerinin giyim kuşamda da, hayat tarzında da, düşüncede de, Anadolu’nun en ücra köşesinden farkı yoktur. Çünkü o Meclisin üyeleri işgale rağmen seçimle belirlenmiştir. O Meclisin üyeleri Mustafa Kemal’in, açılıştan iki gün önce yayınladığı genelge ile hatimler ve hayır dualarıyla köylerinden, kasabalarından Ankara’ya uğurlanmıştır. O Meclisi oluşturanlar cesaret ve kararlılıklarıyla Meclisimizin karakter özelliklerini de, manevi havası ile ruhunu da inşa etmişlerdir. O Mecliste ortaya çıkan ruh ve inşa edilen karakter Ulus’taki Birinci Meclis’teki ile aynı şekilde, her dönemde Meclisimizde, mekândan bağımsız olarak (milletin vekillerinin ismi değişse de) yaşamıştır, yaşamaktadır ve ilanihaye yaşayacaktır” dedi.
 
MECLİS, İSTİKLAL MÜCADELESİNİ SÜRDÜRME AZMİNİN DE SEMBOLÜ OLMUŞTUR
Meclisin 23 Nisan 1920’de sahip olduğu ruhun, onlarca yıl sonra da dip diri ayakta olduğunun ispatının 15 Temmuz olduğunu belirten Başkan Recep Konuk, “milletimizin istiklali ve istikbali söz konusu olunca aynı cesaret ve aynı kararlılıkla yaklaşık bir asır sonra da Meclisimiz, iradesine yapılan saldırı karşısında milletimize kalkan olmuştur. Meclisin duvarları yıkılmış ama o ruh ve karakter ayakta kalmış, 23 Nisan 1920’de devraldığı mirasa sahip çıkan Meclis, millet iradesinin zedelenmesine izin vermemiştir. Terkibiyle milletin hissiyat ve asliyetine sahip birinci Meclis, bu vasfıyla millet adına istiklal mücadelesini sürdürme azminin de sembolü olmuştur. Ve o Meclisin kapılarının istiklale ve istikbale kapılarını açtığı 23 Nisan topyekûn bir milletin, varlığını sürdürme kararlılığının tescil ve ilan edildiği gün olmuştur. O Meclisi oluşturan millet kompozisyonunu ve o Meclisin üstlendiği ve menzile ulaştırmaya muvaffak olduğu ağır yükü hatırlamak ve hatırlatmak, unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevidir ve bugünkü nesiller Birinci Meclis’ten devraldıkları mirası unutmadıklarını, emaneti hakkıyla taşıdıklarını bundan 9 ay önce dosta düşmana bir kez daha ispat etmişlerdir” şeklinde konuştu.

HÜR VE BAĞIMSIZ YAŞAMAK MİLLETİMİZİN KARAKTERİDİR
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, mesajında “O Meclis bize bir birinden güç alındığında ve bir birine omuz verildiğinde her zorluğun aşılabileceğini öğretmiştir. O Meclis bir ve bütün, hür ve bağımsız yaşamanın milletimizin karakteri olduğunu ispatlamıştır. Ve o Meclis bu topraklarda yaşayanlara ve yaşayacaklara birliğimize, bağımsızlığımıza ve ağır bedeller ödeyerek inşa ettiği milli egemenliğimize vatan topraklarının bütününde sahip çıkma mesuliyetini emanet etmiştir. Ve o Meclis hem duygunun hem aklın Meclisi olmuştur. Duygunun Meclisidir çünkü istiklal ve egemenlik uğruna şehit olan evlatlarının evlatlarına kendi kuruluşunu ithaf eden bir meclistir. Aklın Meclisidir, çünkü o Meclis millet istikbalinin teminatını çocuklarda görmüş ve çocukların masumiyetinden, çocukların art niyetsiz sevgisinden, çocuk dostluğundan, çocukların dürüstlüğünden, çocukların sevinci de hüznü de paylaşmadaki cömertliğinden fikri ilhamını alan bir devletin temellerini atmıştır” dedi.
 
DÜNYANIN EN MASUM DUYGULARI ÇOCUKLARINDIR
Egemenlik coşkusuyla çocukların sevincini, coşkusunu ve masumiyetini birleştirenin, bizim milletimizin aklı ve geniş ufku olduğunu vurgulayan Başkan Recep Konuk, “Millet aklı, Meclisimizin temsil ettiği millet iradesiyle yürütülen istiklal mücadelesi şehitlerimizin evlatlarını unutmamış ve onları sevindirmek ve onlara sahip çıkmak için 23 Nisanları o çocuklara ithafen kutlamaya başlamış ve nihayet milletimizin geniş ufku tarih ile gelecek, geçmiş ve bugün ile istikbal arasında sağlam bir köprü kurmak için egemenliği çocuk masumiyeti ile buluşturmuştur. Dünyanın en masum duyguları çocuklarındır. Onlar sevinçlerinde de, mutluluklarında da, heyecanlarında da coşkulu, samimi, dürüst ve paylaşımcıdırlar. Bir çocuğun bir başka çocuğu veya çocukları sevmesi, kardeş eli uzatması için aynı dili konuşması aynı din, ırk veya meşrepten olması, zengin ya da yoksul aynı ekonomik sınıftan olması gerekmez. Çocuk bir tek şeye bakar, uzatılan elin tutulmasına.  Dünyada sadece çocuklara ait o samimi heyecan, coşkun mutluluk ve sevinç her sene kendilerine armağan edilmiş bayram vesilesiyle bizim topraklarımızda bizim çocuklarımızca ve bizim çocuklarımızın uzattığı el vesilesiyle bir başka yaşanır 23 Nisanlarda.
Egemenlik coşkusu ile çocuk bayramını buluşturan milletimiz, ona evrensel bir anlam da yükleyerek dostluk ve barış ikliminin tüm dünyaya çocuk masumiyeti ile yayılmasını arzulamıştır” ifadelerini kullandı.
 
GELECEK NESİLLERİN MESULİYETİ BUGÜN BİZİM ÜZERİMİZDEDİR
“Bizim çocuklarımızın tüm dünyadaki kardeşlerinden bir farkı vardır. Onlar, kendi geleceklerini de teminat altına alan egemenlik ruhunun asli mirasçılarıdırlar” diyen Başkan Recep Konuk, “onlar adlarına bayram armağan eden bir milletin evlatlarıdır. Ve onlar, adlarına armağan edilen bayramı paylaşmayı bilen, ev sahipliği yaparak tüm dünya çocuklarına çocuk masumiyeti ile barış ve kardeşlik havasını teneffüs ettirebilen ve geleceği bu temelde inşa edebilecek öncü nesillerdir. Onların bu farkı ve farklılığı gelecekte ne kadar ve nasıl yaşayıp kendilerinden sonraki nesillere ne şekilde devredecekleri ise bugün bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımızla şekillenecektir. Yani gelecek nesillerin mesuliyeti bugün bizim üzerimizdedir. Ve bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız o emanetin ne kadarını asli sahiplerine teslim edeceğimizi belirleyecektir. Kendi mesuliyetinin farkında olan ve kendi payına düşeni eksiksiz yapma gayretindeki bugünkü nesiller daha müreffeh, daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye için, Meclisini daha da güçlendirecek, tek elden yönetimi sağlayacak adımı da millet iradesi ile atmıştır. Bugün attığımız adımla, milletimizin önündeki bir bariyer daha kaldırılarak, istikbalimizin garantisi çocuklarımızın gelecekte de müreffeh, tasasız, endişesiz, hür ve mutlu yaşayacakları bir vatan ve her 23 Nisan’da aynı coşku, mutluluk ve heyecanları yaşayabilmeleri için bir eşik daha atlanmıştır. Biz, Birinci Meclise Anadolu’nun dört bir köşesinden koşup gelenlerin emanetini taşıdığımızın ve onların o Meclise geliş amaçlarının idrakindeyiz ve onların inşa ettiği değerler manzumesinin şaşmaz takipçileriyiz. Biz, yaşı, mezhebi, meşrebi, kökü, kökeni her ne olursa olsun, köylüsüyle kentlisiyle, zenginiyle yoksuluyla, kuzeyiyle güneyiyle, doğusuyla batısıyla bu topraklardaki herkesi bu devletin eşit hisseye sahip çocukları yapmanın gayretindeyiz. Bu toprakların çocukları olarak bu toprakların tamamında huzur iklimini egemen kılmak, refahı ve zenginliği her tarafa ve herkese ulaştırmak bizim hem tarihi mesuliyetimizdir hem de geleceğe borcumuzdur. Bu mesuliyeti ifa eder, geleceğe karşı borcumuzu öderken ilham kaynağımız, milletimizin zekâsı ve geniş ufkudur. Yani çocuk masumiyeti ile inşa edilmiş bir vatan ve herkese kardeşçe uzatılan el. Bu inançla; istiklal ve ulusal egemenlik mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, birinci Meclis’ten başlayarak egemenliğimizin sembolü Meclis çatısı altında milletimize hizmet vermiş ve ebediyete intikal etmiş tüm mebuslarımız ile hem vatan müdafaasında hem de demokrasi müdafaasında verdiğimiz tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bundan 97 yıl önce hayır dualarıyla açılan ve Türk milletinin tarihinde yeni bir dönem başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, çocuklarımızın, coşkun sevinç, mutluluk ve heyecanını, ilelebet yaşanması ve yaşatılması dileğiyle paylaşıyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

Karaman Habercisi olarak Karaman, Konya, Aksaray, Niğde gibi bölge illerinden haberler yayınlıyoruz. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Karaman Haber | Konya Haber| Aksaray Haber| Niğde Haber