Pancar Ödemeleri Başlıyor

Pancar Ödemeleri Başlıyor

Konya Şeker A.Ş., 22 Şubat Çarşamba günü yapacağı 388 milyon liralık ödeme ile pancar üreticisine 2016-2017 kampanya döneminde toplam 772 milyon 584 bin 115 lira ödeme yapmış olacak.

Konya ve Çumra’daki iki Şeker Fabrikası’yla Türkiye’deki pancar şekeri üretiminin beşte birinden fazlasını gerçekleştiren Konya Şeker A.Ş., alımını yaptığı 3 milyon 339 bin 932 ton pancar karşılığı üreticiye 772 milyon 584 bin 115 liralık ödeme yapmış olacak.
2016-2017 kampanya döneminde Konya Şeker 17 bin 940 üreticiye sözleşmeli ekim yaptırırken, üreticisini tohum tarlaya düşmeden avansla desteklemeye başladı ve ürün bedelinin yüzde 43,88’ine karşılık gelen 339 milyon 11 bin 855 lirayı ayni ve nakdi avans olarak ödedi. 22 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek 388 milyon liralık ödemeyle pancar bedeli ödemesini tamamlamış olacak Konya Şeker A.Ş., pancar üreticisine toplamda 772 milyon 584 bin 115 lira ödeme gerçekleştirmiş olacak.
Ürüne en iyi fiyat uygulamasından da taviz vermeyen Konya Şeker A.Ş. kampanya döneminde 16 polar pancar için alım fiyatını 200 lira olarak belirleyerek, temiz pancar ve nakliye gibi primler de dâhil edildiğinde A pancarı için üreticisine 238,5 lira ödeme yaptı. Yüksek polarlı pancar üreten ve primleri alan bazı üreticilerin pancar satış fiyatı ise 320.198 lirayı buldu. Diğer bölgelerdeki üreticilere göre primler dâhil edildiğinde üreticisine ton başına ortalama 48,5 TL ilave ödeme gerçekleştiren Konya ŞekerA.Ş., pancar alım bedelinin yüzde 43,88’sini ise avans olarak pancarı teslim almadan üreticisine ödedi.

“Kampanya döneminde 14 kez ödeme yapıldı”


2016-17 kampanya döneminde pancarın fabrikaya teslimine kadar düzenli aralıklarla14 kez ayni ve nakdi avans ödemesi gerçekleştiren ve üreticilere toplamda 339 milyon 11 bin 855 liralık avans desteğinde bulunan Konya Şeker’in üreticiye finans desteğinin borçlanma maliyeti karşılığı ise yaklaşık 25 milyon 542 bin 397 lirayı buldu. Ülkemiz şeker sektöründe avans uygulamasıyla kamu ve diğer özel şirketlere göre açık ara önde olan Konya Şeker’in üreticisine ton başına sağladığı finans desteğinin parasal karşılığı ise 7,65 lirayı buldu. Her ne kadar ton başına 7,65 liralık finans maliyeti üreticinin cebine giren bir para olmasa da ayni ve nakdi avans uygulaması sayesinde Konya Şeker üreticisinin cebinden toplamda 25 milyon 542 bin 397 liralık yüksek bir meblağ çıkmamış oldu.
 

“Polar ortalaması yüzde 16,93”


2016-17 Kampanya döneminde 3 milyon 339 bin 932 tonluk pancar alan ve üreticisine toplamda 772 milyon 584 bin 115 liralık ödeme yapan Konya Şeker, bu kampanya döneminde işlenen pancardan yüzde 85,87’lik randıman elde ederek ülkemizdeki en iyi dünya genelinde ise en ön sıralardaki işletme rakamlarından birini yakaladı. Ülke genelinde polar ortalaması 16,19 olarak gerçekleşirken Konya Şeker’in pancar ekim sahalarındaki polar ortalaması ülke ortalamasının 0,84 üstüne çıkarak yüzde 16,93 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre bölgedeki polar ortalaması 0,72 oranında artarken, 3 senedir devam eden kötü hava şartlarına rağmen 2013-14 kampanya dönemindeki yüksek polarlı üretim rakamlarına yaklaşıldı. 128 gün süren 2016-17 kampanya döneminde 455 bin 760 ton kristal şeker üreten Konya Şeker, şeker üretiminin yanı sıra 133 bin 64 ton melas, 697 bin 647 ton yaş küspe ve 16 bin 986 ton kuru küspe üretimi gerçekleştirdi. 2016-17 kampanya döneminde 8 bölge ve 235 köydeki 17 bin 940 sözleşmeli üreticiye 490 bin 641 dekarlık alanda şeker pancarı ürettiren Konya Şeker, dekara verimde ortalama 6 bin 807 kilogramı yakalarken, pancar tesliminde 36 kantarıyla yedi gün yirmi dört saat üreticiden pancar alımı gerçekleştirdi.

“Konya üreticisi pancar fiyatında ayrıcalıklı"


TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 2000’li yılların başında üreticisinden sadece pancar alabilen ve yaptığı alım da bugün aldığının ancak yarısı kadar olan, avans uygulamasını eksik aksak yapan, ürün bedeli ödemesinde zorlanan Konya Şeker’in bugün ürün bedelinin yarısını ürünü teslim almadan ödeyebilecek güce kavuştuğunu söyledi.
Recep Konuk yaptığı açıklamada, “Bizim üretici ile aramızda bir gönül dili vardır. Bazen kelimelerle anlatılmayana o gönül dili tercüman olur. Bazen her şey ifade edilmez. Hani bir söz vardır, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Biz de üreticimize verdiklerimizin bir kısmını davulla zurna ile ilan etmiyoruz. Mesela bu sene 16 polar pancarın fiyatını 200 lira olarak belirledik. Bu çıplak fiyatımız. Geçtiğimiz yıl 16 polar pancarın fiyatı 190 lira idi. Temiz pancar, nakliye gibi primlerle biz üreticimize A Pancarı için 213 lira ödemiştik. Bu sene fiyat 200 lira dedik hem fiyatta artış yaptık hem de primlerde ve primler ile birlikte 16 polar pancar için üreticimizin eline yaklaşık 238,5 lira geçecek. Bu şu demek, ülkemizin diğer bölgelerine göre bizim üreticimiz pancardan yaklaşık dörtte bir daha fazla kazanacak. Konya üreticisini ürün fiyatında ayrıcalıklı yapan husus kurumun gücüdür. Kurumumuz güçlü olacak ki, hem ürünü alırken üreticiye karşı yükümlülüklerini yerine getirecek, hem de üretimin her aşamasında üreticisine arka çıkacak çıkabilecek. Kurumun kendi yarasına merhem bulamadığı zamanları Konya çiftçisi henüz unutmadı. 2000’li yıllara adım atarken sınırlı miktarda verebildiği avans desteğini eksik, aksak yapabilen, yapması gerekeni zamanında yapamayan, ürün bedeli ödemesini ha bugün ha yarın diyerek ötelemeye çalışan bir kurum iken, şükür bugün ürün bedeli ödemesini Türkiye’de en erken yapan kurum olmakla kalmadık, şeker sektöründeki tüm işletmelerle kıyas götürmeyecek oranda bir avans ödemesiyle de daha üretici tarlaya adımını atmadan onu destekleyecek, üreticinin üretmek için namerde el açmasını önleyecek güce de kavuştuk” diye konuştu.

“Üreticinin finansman maliyetini üstlendik”


Recep Konuk, bu sene henüz ürünü teslim almadan 8 ay öncesinden avans ödemeye başladıklarını vurgulayarak, “Toplamda 192 milyon lirayı daha pancar fabrikanın kapısından girmeden üreticiye ödendi. Konya Şeker kasasındaki parayı üreticinin emrine sunmuş, üreticinin finansman maliyetini üstlenmiş. Kaba bir hesapla Konya üreticisi toplamda 25 milyon 542 bin 397 liralık bir kredi maliyetinden kurtarmış. Bu üreticinin cebine giren para değildir, ama unutmamak lazım ki bu Konya Şeker’in üreticinin cebinden çıkmasına izin vermediği paradır ve bunun bir ton pancara düşen payı 7,65 TL’dir. Bu pancar üretiminin finansman maliyetidir ve eğer biz bu desteği vermeyip 339 milyonu bankaya koysak sadece onun getirisi ile pancara ton başına ilave 10 TL ödeme yapabilirdik. Kurumun bir kazancı da kaybı da olmazdı ancak muhtemelen yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle üreticinin cebinden bunun birkaç kat fazlası çıkardı. Malum her üreticinin cebinde, tarlaya tohumu atmak için, gübresiydi, mazotuydu, ilacıydı, çapasıydı, sulamasıydı, sökümüydü tüm bunlar için ayrılmış hazır parası yok. Konya Şeker devrede olmasa ne yapacak hazır parası olmayan çiftçi, ya temlik kredisi alacak, ya bankaya müracaat edecek ya da kredi kullanma imkânı yoksa tefeciye el açacak. Allah’a şükür kurumumuzun gücü var ve şükür ki yıllardır tefecinin bu topraklarda el ovuşturmasına müsaade etmedik, etmeyiz” dedi.

“Yatırımlarla şeker üretimini korumaya aldık”


Konya Şeker’in güçlü olmasının niçin zaruri olduğunun bu sene bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Recep Konuk, hem ekonomide hem de ülke genelinde yaşanan zorluklara rağmen Konya Şeker’in üreticisine karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini ifade ederek şunları söyledi; “Türkiye bir sene içinde bir darbenin üstesinden geldi. Karanlık odakların saldırılarına maruz kaldı. Darbeyle terörle yapamadıklarını ekonomiyi alt üst ederek yapmak isteyen şer odaklarının saldırılarına maruz kaldı bu ülke. Nihayetinde biz de bu ülkenin bir kurumuyuz ve bu ülkedeki her dalgalanma bizi de hedef alıyor. Ekonominin genel gidişatından biz de muaf değiliz. Ancak bu kurum yaptığı yatırımlarla ana faaliyet alanını yani şeker üretimini korumaya aldığı, riskleri dağıttığı için ülkemizde bu süreçten en az etkilenen kurumlardan biri oldu. Dolayısıyla da bu zorlu sürecin üreticiyi etkilemesine izin vermedi, ekonomiye yönelik darbelere karşı, çikolata tesisleri, bisküvi kek gofret tesisleri, biyoetanol tesisi, yağ fabrikası, yem fabrikası tampon vazifesi gördü, o tazyikin çiftçiye ulaşmasını engelledi. Konya Şeker’in bir tane amacı var, daha çok üretim, daha çok ürün, daha nitelikli üretim ve ürüne en iyi fiyat. Yapılan her yatırım bu amacı laf olmaktan çıkarıp, uygulamaya taşımak içindir. Pancarı son gramına kadar işleyebileceksiniz ki, pancar şekerini katma değerli ürünlerde değerlendirebileceksiniz ki toplam gelirinizi arttırıp pancara iyi fiyat verebilesiniz. Nitekim biz Şeker Fabrikalarımızı, küspe kurutma, biyoetanol, organik gübre, sıvı karbondioksit gibi üretim alanları ile tahkim ettiğimiz ve bu tesislerle pancarı son gramına kadar işleyebildiğimiz için var günde de dar günde de üreticimize karşı yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirebiliyoruz. Şekeri şeker olarak satmak yerine bizim şekerimizi çikolatada, lokumda, bisküvide, gofrette, helvada daha kıymetli hale getirdiğimiz için üreticimizi hem zirai üretim sürecinde avanslarla hem de ürün fiyatlamasında en iyi fiyatı vererek destekleyebiliyoruz. Dünyada ürünü teslim almadan ürün bedelinin yarısını, hele hele ülkemizin içinden geçtiği gibi zorlu bir süreçte avans olarak ödeyen veya ödeyebilecek başkaca bir işletme sanmıyorum ki olsun.”

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

Karaman Habercisi olarak Karaman, Konya, Aksaray, Niğde gibi bölge illerinden haberler yayınlıyoruz. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Karaman Haber | Konya Haber| Aksaray Haber| Niğde Haber